Privacy Policy

Wanneer u van de dienstverlening van Galileo Academy gebruik maakt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Deze privacy policy is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen. Datum van inwerkingtreding is 13 juni 2018. Mocht u een vraag over onze privacy policy hebben, kunt u contact opnemen met ons via info@galileo-academy.nl.

Doeleinden

Als u gebruik maakt van de dienstverlening van Galileo Academy, en/of omdat u persoonsgegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of versturen van een e-mail aan Galileo Academy verstrekt, worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van dienstverlening.
Galileo Academy maakt in haar dienstverlening gebruik van de volgende persoonsgegevens:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer (alleen klanten)
Galileo Academy verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy, tenzij u daarvoor specifiek toestemming heeft verleend.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u contact met Galileo Academy opneemt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en/of de gevraagde dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Galileo Academy of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij kunnen beschikken en enkel gebruiken voor de communicatie of de door u gevraagde dienstverlening.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Galileo Academy verstuurt, is het mogelijk dat de desbetreffende berichten worden bewaard. Soms vraagt Galileo Academy u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie (i.e. vraag, offerte, dienstverlening of consult) relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden verwerkt door onze webhost en eventueel opgeslagen op eigen beveiligde server van Galileo Academy of die van een derde partij. Galileo Academy zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Galileo Academy kan beschikken.
Galileo Academy doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Galileo Academy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Delen met derden
Galileo Academy verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Cookie verklaring:
De website www.galileo-academy.nl maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) zodat de website naar behoren functioneert en ons de mogelijkheid geeft bij te houden welke pagina’s worden bezocht.
De cookies op www.galileo-academy.nl:
  • googletagmanager; Google Analytics (bijhouden van website gebruik en bezoek).
Galileo Academy heeft Google Analytics dusdanig ingesteld dat er rekening met uw Do Not Track browser instellingen wordt gehouden in het geval dat u deze heeft ingesteld.
Google is gemachtigd uitsluitend in geval van technische problemen betreffende Analytics toegang te verschaffen aan Google-servicemedewerkers.
Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@galileo-academy.nl.

Galileo Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Galileo Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.galileo-academy.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van en/of door Galileo Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@galileo-academy.nl.
Veranderingen
Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.galileo-academy.nl. Eventuele aanpassingen aan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.